skadedjursbekämpning

Att bli av med myror i sommarstugan kräver en kombination av förebyggande åtgärder och bekämpning. Här är några tips:

Förebyggande åtgärder:

Bekämpning:

Tips:

Här är några resurser med mer information:

Lycka till!