Stamspolning

Stamspolning i Bostadsrättsföreningar: Process och Intervall

Hur går stamspolning till?

  1. Förberedelser:
  1. Spolning:
  1. Avslutning:

Hur ofta bör en Bostadsrättsförening göra stamspolning?

Tecken på att stamspolning kan behövas:

Tips:

För mer information:

Haggrensrör