Vad krävs av mig för att bli stödfamilj/Jourhem?

Familjehem

  Att bli familjehem för barn och ungdomar i Sverige innebär att du öppnar ditt hem och erbjuder tillfälligt boende och stöd för barn eller ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina biologiska familjer. Processen för att bli jourhem kan variera något beroende på kommun och region, men här är några generella steg […]