Familjehem

Att bli familjehem för barn och ungdomar i Sverige innebär att du öppnar ditt hem och erbjuder tillfälligt boende och stöd för barn eller ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina biologiska familjer. Processen för att bli jourhem kan variera något beroende på kommun och region, men här är några generella steg och krav:

 1. Kontakt med socialtjänsten:
  • Kontakta din lokala socialtjänst för att uttrycka ditt intresse av att bli jourhem. Du kan hitta kontaktinformation på din kommuns webbplats eller genom att ringa det lokala socialkontoret.
 2. Information och utbildning:
  • Du kommer förmodligen att erbjudas information och utbildning om vad det innebär att vara jourhem, vilka behov barnen och ungdomarna kan ha, samt de rättigheter och skyldigheter som jourhemmet har.
 3. Ansökan och utredning:
  • Du måste fylla i en ansökan och genomgå en utredning. Utredningen inkluderar ofta hemstudier och intervjuer för att bedöma din lämplighet som jourhem. Det kan även innebära bakgrundskontroller och läkarundersökningar.
 4. Uppfylla krav och standarder:
  • För att bli godkänd som jourhem krävs att du uppfyller vissa krav och standarder. Det kan inkludera att ditt boende är säkert och tryggt för barn, att du har tillräckliga resurser och att du är fysiskt och mentalt lämplig för att ta hand om barn och ungdomar.
 5. Utbildning och stöd:
  • Som jourhem kan du förvänta dig att delta i olika utbildningar och träffar för att öka din kunskap och förståelse för de barn och ungdomar du kommer att stödja. Du kommer också att få kontinuerligt stöd från socialtjänsten.
 6. Godkännande och placering:
  • När utredningen är klar och du har uppfyllt alla krav och standarder, kan du bli godkänd som jourhem. Därefter kan placeringar av barn eller ungdomar ske beroende på behov och matchning.

Viktigt är att varje kommun kan ha sina egna specifika regler och procedurer, så det är bäst att kontakta din lokala socialtjänst för detaljerad information och vägledning. Har du frågor om hur det går till så kan du kontakta Nebteamet.se.